Jednym z podstawowych czynników wpływających na wysoki poziom zabezpieczenia kapitału zdeponowanego w bankach jest istnienie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Celem jego istnienia jest gwarancja oferowana klientom banków, dotycząca zwrotu depozytu w przypadku upadłości instytucji finansowej. W prostych słowach, powierzając pieniądze bankom mamy gwarancją, że jeśli nasz bank zbankrutuje, odzyskamy swoje pieniądze. A przynajmniej ich określoną część.

Gwarantowana kwota depozytu

Gwarantowana kwota depozytu jest tu najbardziej interesującym punktem. Obecnie gwarancjami objęte są środki pieniężne o równowartości 100 000 euro. Ważne jest jednak jakie są to środki. Określona suma dotyczy wszystkich depozytów klienta ulokowanych w danym banku, a zatem kapitału znajdującego się na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunkach bieżących, lokatach terminowych i kontach oszczędnościowych.

W przypadku, gdy wartość depozytu klienta przewyższała kwotę gwarantowaną, nadal istnieje możliwość odzyskania środków, jednak jest to utrudnione z uwagi na ewentualną znaczną liczbę wierzycieli, oraz niewielką wartość masy upadłościowej instytucji wobec kwoty wierzytelności.

Warto również wiedzieć jak rozstrzygane są sumy gwarantowane dla kont wspólnych. W takich sytuacjach każdy współwłaściciel depozytu posiada odrębną sumę gwarantowaną.

Depozyty objęte gwarancją

Wcześniej wspomniano, jakiego rodzaju depozyty objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednak nie każdy właściciel depozytu może liczyć na uzyskanie gwarancji. Z ochrony tej wykluczone zostały np. kadry zarządzające upadłym bankiem oraz właściciele banku. Aby nie stracić własnego kapitału muszą zatem uruchomić wszelki swój potencjał, oraz zaprzęgnąć go do walki o utrzymanie banku.

W podobny sposób nie są chronione depozyty należące do Skarbu Państwa oraz instytucji finansowych. Tu warto jednak zwrócić uwagę, że ochronie podlegają depozyty szkolnych kas oszczędnościowych oraz kas zapomogowo-pożyczkowych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ustawach

Bankowy Fundusz Gwarancyjny pracuje wg ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. Ostatnia aktualizacja ujednoliconego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przedstawiona jest w Dzienniku Ustaw z 2009 r. (Nr 84, poz. 711 z późniejszymi zmianami). Jest ona zgodna z ostatnią Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji depozytów (Dyrektywa 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r.).

Tagi: , , , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.