Anna K. dnia 31 lipca 2012

Zużyta woda z gospodarstw domowych, wody poprodukcyjne, a nawet woda deszczowa ściekająca z dachów. Wszystkie te wody określane są pod wspólnym mianownikiem jako ścieki.

Ścieki są to zużyte wody, powstające w wyniku czynności fizjologicznych ludzi oraz zwierząt, a także w czasie działalności gospodarczej człowieka. Stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, wprowadzając do niego ogromne ilości trudnodegradowalnych, toksycznych, lub zmieniających naturalne właściwości lokalnych ekosystemów substancji. W pierwszej linii znajdują się organizmy zasiedlające odbiorniki ścieków, które najczęściej stanowią zbiorniki wód powierzchniowych. […]

Czytaj dalej wpis Ścieki z życia człowieka