Anna K. dnia 26 lutego 2013

W zasadzie ciekawostka fizyczna.

Tego typu lampki pozwalają obserwować ciekawy efekt wzajemnego przemieszczania się niemieszających się cieczy. Odpowiednio dobrane ciecze w różnych kolorach umieszczone są w przeźroczystym zbiorniku z źródłem ciepła znajdującym się w dolnej części.

Sztuczka polega na odpowiednim dobraniu dwóch cieczy o różnej, ale zbliżonej gęstości. Główne medium w warunkach pokojowych ma mniejszą gęstość niż woskowa magma, której przemieszczanie się możemy obserwować. Ruch uzyskiwany jest dzięki zastosowaniu źródła ciepła, którym w lampkach jest żarówka, a w niektórych modelach podgrzewacz. Podgrzewa ona ciecz znajdującą się w dolnej części lampki zmniejszając jej gęstość. Ponieważ staje się ona mniejsza od gęstości medium, magma wędruje ku górze. W czasie tej drogi następuje ochłodzenie magmy, a co za tym idzie, zwiększenie jej gęstości i rozpoczęcie opadania. […]

Czytaj dalej wpis Lava lampka

Anna K. dnia 26 lutego 2013

Szlachetne i półszlachetne, kamienie zdobiące nasze życie, rzadkie i olśniewające. Jest ich wiele rodzajów, a większość z nich pożądana jest właśnie ze względu na rzadkość występowania w dostępnych nam złożach.

Kamieniami szlachetnymi nazywamy kilka rzadkich i bardzo odpornych odmian minerałów. Szlachetne kamienie są zazwyczaj jednorodne, rzadko zdarzają się przebarwienia, które czasem zwiększają jeszcze wartość minerałów. Są przeźroczyste, bezbarwne lub z domieszkami innych pierwiastków nadającymi im piękną barwę. […]

Czytaj dalej wpis Kamienie szlachetne i te nieco mniej szlachetne