Anna K. dnia 26 lutego 2013

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) człowieka składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Układ ten jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi
przez kości czaszki i kręgosłupa, a dodatkowe zanurzenie jego tkanek w płynie mózgowo-rdzeniowym amortyzuje ewentualne naprężenia i urazy. […]

Czytaj dalej wpis Ośrodkowy układ nerwowy

Anna K. dnia 26 lutego 2013

W zasadzie ciekawostka fizyczna.

Tego typu lampki pozwalają obserwować ciekawy efekt wzajemnego przemieszczania się niemieszających się cieczy. Odpowiednio dobrane ciecze w różnych kolorach umieszczone są w przeźroczystym zbiorniku z źródłem ciepła znajdującym się w dolnej części.

Sztuczka polega na odpowiednim dobraniu dwóch cieczy o różnej, ale zbliżonej gęstości. Główne medium w warunkach pokojowych ma mniejszą gęstość niż woskowa magma, której przemieszczanie się możemy obserwować. Ruch uzyskiwany jest dzięki zastosowaniu źródła ciepła, którym w lampkach jest żarówka, a w niektórych modelach podgrzewacz. Podgrzewa ona ciecz znajdującą się w dolnej części lampki zmniejszając jej gęstość. Ponieważ staje się ona mniejsza od gęstości medium, magma wędruje ku górze. W czasie tej drogi następuje ochłodzenie magmy, a co za tym idzie, zwiększenie jej gęstości i rozpoczęcie opadania. […]

Czytaj dalej wpis Lava lampka

Anna K. dnia 26 lutego 2013

Granice i parametry wybuchowości związane z gazami

Aby zaistniało spalanie w układzie musi znaleźć się:

 • paliwo,
 • utleniacz,
 • energia do zainicjowania procesu.

[…]

Czytaj dalej wpis Wybuchowość gazów

Anna K. dnia 26 lutego 2013

Jeden z bliżej poznanych i cenionych, choć rzadkich, metali. Szeroko stosowany w przemyśle i gospodarstwach domowych. Stosowany jest w technologii chemicznej, medycynie, przemyśle elektronicznym, fotografii oraz bardziej prozaicznych dziedzinach, takich jak sztuka użytkowa czy jubilerstwo. Choć srebrne monety w większości państw wyszły z codziennego użytku (kilka lat temu pojawiły się informacje o niewielkim obszarze Stanów Zjednoczonych, gdzie w obiegu pojawiły się srebrne monety równolegle z obowiązującym pieniądzem), nadal mennice biją srebrne numizmaty i monety. […]

Czytaj dalej wpis Srebro – pierwiastek chemiczny

Anna K. dnia 26 lutego 2013

Ceniony na całym niemal świecie pierwiastek. Upragniony wśród elit i zwykłych obywateli. Używany jako surowiec do produkcji biżuterii i zdobień, oraz jako lokata kapitału.

Złoto nie jest cenne ze względu na swój wygląd w czystej postaci. Podobnie pięknych metali i jeszcze piękniejszych minerałów można znaleźć wiele. Jednak złoto jest rzadkie. Rzadkie, nie ulegające rdzewieniu i śniedzieniu. A więc pozostające w formie, w którą ubrała go Matka Natura lub sprawne ręce człowieka. […]

Czytaj dalej wpis Złoto – pierwiastek chemiczny

Anna K. dnia 26 lutego 2013

Szlachetne i półszlachetne, kamienie zdobiące nasze życie, rzadkie i olśniewające. Jest ich wiele rodzajów, a większość z nich pożądana jest właśnie ze względu na rzadkość występowania w dostępnych nam złożach.

Kamieniami szlachetnymi nazywamy kilka rzadkich i bardzo odpornych odmian minerałów. Szlachetne kamienie są zazwyczaj jednorodne, rzadko zdarzają się przebarwienia, które czasem zwiększają jeszcze wartość minerałów. Są przeźroczyste, bezbarwne lub z domieszkami innych pierwiastków nadającymi im piękną barwę. […]

Czytaj dalej wpis Kamienie szlachetne i te nieco mniej szlachetne

Anna K. dnia 25 lutego 2013

Czynniki ryzyka występowania powikłań w czasie ciąży można podzielić na kilka grup:

 • genetyczne,
 • anatomiczne,
 • hormonalne,
 • immunologiczne:
  • autoimmunologiczne,
  • aloimmunologiczne,
 • środowiskowe,
 • inne.

Są one wspólne dla różnych grup poronień, jednak jako przyczynę poronień sporadycznych czy nawracających podaje się je z różną częstotliwością. […]

Czytaj dalej wpis Przyczyny poronień

Anna K. dnia 25 lutego 2013

Poronieniem określa się utratę ciąży przed ukończeniem 22 lub 24 tyg. ciąży. Ukończenie ciąży pomiędzy 21. a 38. tygodniem ciąży lekarze
określają jako poród przedwczesny, także w przypadkach gdy urodzi się martwe dziecko. […]

Czytaj dalej wpis Poronienie, utrata małego człowieka

Progesteron należy do najważniejszych czynników immunoregulacyjnych. Hamuje on odpowiedź proliferacyjną limfocytów i aktywność cytotoksyczną limfocytów T, wspomaga natomiast rozwój limfocytów TH2. […]

Na styku tkanek matki i jedności płodowo-łożyskowej trofoblast nie wykazuje ekspresji większości klasycznych ludzkich antygenów MHC,
zarówno klasy I jak i klasy II. […]

Czytaj dalej wpis Rola czynników immunologicznych w obronie płodu – progesteron oraz antygeny HLA

Rozpatrując odrębność płodu i matki pod względem antygenów, pierwszy z nich można porównać do obcego antygenowo przeszczepu, a dokładniej
aloprzeszczepu, ponieważ płód należy do tego samego gatunku. Obce antygeny dziecko dziedziczy po ojcu i to właśnie one muszą być chronione
przed eliminacją przez układ immunologiczny matki. […]

Czytaj dalej wpis Rola czynników immunologicznych w obronie płodu – komórki układu odpornościowego i cytokiny