Progesteron należy do najważniejszych czynników immunoregulacyjnych. Hamuje on odpowiedź proliferacyjną limfocytów i aktywność cytotoksyczną limfocytów T, wspomaga natomiast rozwój limfocytów TH2. […]

Na styku tkanek matki i jedności płodowo-łożyskowej trofoblast nie wykazuje ekspresji większości klasycznych ludzkich antygenów MHC,
zarówno klasy I jak i klasy II. […]

Czytaj dalej wpis Rola czynników immunologicznych w obronie płodu – progesteron oraz antygeny HLA

Rozpatrując odrębność płodu i matki pod względem antygenów, pierwszy z nich można porównać do obcego antygenowo przeszczepu, a dokładniej
aloprzeszczepu, ponieważ płód należy do tego samego gatunku. Obce antygeny dziecko dziedziczy po ojcu i to właśnie one muszą być chronione
przed eliminacją przez układ immunologiczny matki. […]

Czytaj dalej wpis Rola czynników immunologicznych w obronie płodu – komórki układu odpornościowego i cytokiny

Implantacja i inwazja trofoblastu do doczesnej

Ciąża u ludzi rozpatrywana jako stan fizjologiczny jest okresem rozpoczynającym się zapłodnieniem, a kończącym się porodem.
Do najważniejszych jej etapów należą implantacja rozwijającej się blastocysty do błony macicy, inwazja trofoblastów w głąb tkanek macicy
(doczesnej i mięśniówki macicy) i rozwój łożyska, struktury umożliwiającej odżywianie płodu [2, 3].

Czytaj dalej wpis Ciąża człowieka – komórki układu odpornościowego w rozwoju łożyska