Inwestowanie w obligacje - fundusze inwestycyjne, czy samodzielny zakup?

Źródło: Stockvault.net

Inwestowanie kapitału jest sztuką, która pozwala na zgromadzenie dodatkowych środków do własnych celów. Sztuka ta nie dla każdego okazuje się jednakowo przystępna. Warto zatem zastanowić się, czy inwestowanie w obligacje lepiej powierzyć funduszom inwestycyjnym, czy lepszym rozwiązaniem okaże się samodzielne prowadzenie portfela inwestycyjnego.

Obligacje to jeden z wielu dostępnych sposobów na inwestowanie. Przez wielu uznawane jest za najbezpieczniejszą formę, choć nie oznacza to, że jest to sposób całkowicie pozbawiony ryzyka. Inwestować w obligacje można samodzielnie, bądź z pomocą pośrednika. Warto jednak zwrócić uwagę, że pewne specyficzne warunki rynkowe znacznie zwiększają ryzyko utraty części kapitału przy wykorzystaniu bardziej agresywnych form inwestowania w obligacje, czyli handlu papierami wartościowymi.

Wady i zalety poszczególnych rozwiązań

Zarówno samodzielne inwestowanie w obligacje, jak i wykorzystanie do tego celu pomocy oferowanej przez fundusze inwestycyjne, posiadają swoje wady i zalety.

Fundusze inwestycyjne

Trzeba przyznać, że przewaga funduszy w dostępnie do szerokiego wachlarza różnych emisji papierów wartościowych, wypuszczanych na rynek przez różne branże, częściowo jedynie dla klientów instytucjonalnych, jest znacząca. Dodatkowo, ceny zakupu obligacji są zazwyczaj niższe, dzięki hurtowej dystrybucji.

Zazwyczaj wiedza managerów zatrudnionych w funduszach inwestycyjnych jest większa niż przeciętnego inwestora. Mają oni również nieco większe przywileje, umożliwiające szybką sprzedaż papierów w reakcji na określone symptomy rynkowe.

Konkretną i bardzo odczuwalną wadą wykorzystania oferty funduszy inwestycyjnych jest konieczność opłacenia wszelkich należnych opłat i prowizji za prowadzenie portfela inwestycyjnego oraz konkretne operacje finansowe. W przypadku samodzielnego obrotu obligacjami opłaty te stanowią jedynie część tej sumy.

Obrót obligacjami, który jest zasadniczą strategią stosowaną przez fundusze obligacji, w pewnych warunkach rynkowych może się również okazać nieco zbyt ryzykowny.

Samodzielne inwestowanie

Samodzielne inwestowanie w obligacje to przede wszystkim własna odpowiedzialność za wybór konkretnych papierów wartościowych. Z jednej strony fakt ten może być uznawany za zaletę, z drugiej za wadę. Podejmowane inwestycje mogą być jednak lepiej dobrane pod względem bezpieczeństwa, a sam inwestor nie musi ponosić tak znacznych kosztów obrotu obligacjami. Jest to szczególnie ważne, gdy obligacje mają służyć za mechanizm pozwalający na oszczędzanie, bądź gdy warunki rynkowe nie sprzyjają sprzedaży obligacji na wolnym rynku (sprzedaż jest najbardziej opłacalna, gdy spada wartość inflacji, rzadko przynosi zyski, gdy inflacja rośnie, a na rynku pojawiają się lepiej oprocentowane emisje obligacji). W obu przypadkach obligacje najczęściej znajdują się w portfelu inwestora od momentu zakupu, do osiągnięcia terminu zapadalności, przynosząc inwestorowi zysk określony wcześniej oprocentowaniem obligacji.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Rozpatrując kwestię zarządzania ryzykiem finansowym, obie drogi mają swoje minusy. Samodzielne inwestowanie nie pozwala zazwyczaj na znaczne rozdrobnienie udziału konkretnej emisji obligacji, liczby podmiotów emitujących obligacje, oraz liczby branż, do których przypisane są te podmioty. Fundusze inwestycyjne, ze względu na obrót znacznymi sumami, mogą rozdrobnić poszczególne udziały do poziomu maksymalnie zmniejszającego niebezpieczeństwo finansowe, związane z ewentualną upadłością emitenta. Stąd możliwe jest uzyskanie znacznie większego udziału obligacji korporacyjnych, obarczonych większym ryzykiem niż obligacje skarbowe.

Zatem w okresie spadku inflacji wykorzystanie zasobów funduszy inwestycyjnych może przynieść znacznie większe zyski. Okres wzrostu inflacji może jednak oznaczać konieczność zmiany strategii i wybór funduszy inwestycyjnych skupiających się na innego rodzaju papierach wartościowych.


Wybór pomiędzy wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych, a dokładniej funduszy obligacji, a samodzielnym prowadzeniem portfela obligacji jest płynny. Jego rentowność często jest zależna od warunków rynkowych, stąd każdorazowo warto rozpatrzyć wszelkie zalety i wady podejmowanej decyzji.

Tagi: , , , , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.