Kredyt konsolidacyjny a jego zabezpieczenie

Źródło: Stockvault.net

Kredyt konsolidacyjny należy do kredytów o ściśle określonym przeznaczeniu. Jego zadaniem jest zmniejszenie miesięcznego obciążenia domowego budżetu ratami wynikającymi z różnego typu zobowiązań finansowych – zakupów ratalnych, kredytów gotówkowych, czy kredytów hipotecznych. Poszczególne kredyty konsolidacyjne różnią się jednak między sobą sposobami zabezpieczenia inwestycji ze strony instytucji finansowych, a wraz z tymi zmianami zmienia się również średnia wartość oprocentowania tych kredytów.

Decyzja o wykorzystaniu kredytu konsolidacyjnego ma ściśle określony cel – zmniejszenie miesięcznego obciążenia finansowego, będącego sumą różnych rat kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych. Jednak podobnie jak w przypadku innych produktów finansowych nastawionych na pożyczanie kapitału, kredyty konsolidacyjne wymagają zabezpieczenia interesów banków. Banki zabezpieczają swoje interesy na różne sposoby, poprzez zwiększone oprocentowanie kredytu, serię ubezpieczeń, czy też zabezpieczenie znajdujące się pod postacią ruchomości (np. samochodu) lub nieruchomości. Warto zwrócić uwagę, że im zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego jest pewniejsze, tym mniejsze oprocentowanie nakłada bank na dany kredyt. Z tego względu wśród kredytów konsolidacyjnych wymienia się ich dwie główne odmiany: kredyty konsolidacyjne bez hipoteki oraz kredyty konsolidacyjne zabezpieczone hipoteką.

Kredyty konsolidacyjne bez hipoteki

Ten typ kredytów konsolidacyjnych nie uwzględnia wpisu zadłużenia na hipotece nieruchomości. W swej formie kredyty konsolidacyjne bez hipoteki przypominają kredyty gotówkowe, zarówno pod względem oprocentowania, jak i formalności.

Pakiet ubezpieczeń kredytowych

  • ubezpieczenie spłaty kredytu,
  • ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy,
  • ubezpieczenie od ryzyka nieszczęśliwych wypadków i śmierci.

Kredyty te należą do zobowiązań krótko i średnioterminowych, najczęściej z górnym limitem do 10 lat. Ich oprocentowanie jest wyższe niż ich odpowiedników zabezpieczonych wpisem do hipoteki, może jednak zostać zmniejszone poprzez zabezpieczenie kredytu odpowiednim ubezpieczeniem (bądź pakietem ubezpieczeń). Wśród innych zabezpieczeń wymienić można oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenie cywilne, czy weksel inblanco.

Kredyty konsolidacyjne hipoteczne

Zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego hipoteką nieruchomości, należącą do kredytobiorcy, bądź osoby trzeciej, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania należności przez bank. Z tego powodu kredyty hipoteczne cieszą się większymi udogodnieniami, dłuższym okresem spłaty, wyższymi górnymi limitami kwoty oraz niższym oprocentowaniem, co zbliża je w stronę pożyczek hipotecznych. Wydłużony okres spłaty pozwala na podpisanie umowy na okres 25 lat, dzięki czemu rata kredytu może przyjąć bardzo niskie wartości.

Limity kwotowe, jakie posiadają hipoteczne kredyty konsolidacyjne są natomiast określone zarówno ‘od dołu’, jak i ‘od góry’. Najniższe wartości zobowiązania, jakie są skłonne konsolidować w ten sposób instytucje finansowe to zazwyczaj kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Górne limity są natomiast zależne od dwóch czynników: wartości nieruchomości oraz zdolności kredytowej klienta. Biorąc pod uwagę wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie dla kredytu konsolidacyjnego, górne limity określane są zazwyczaj na 70, w porywach do 80 % wartości nieruchomości. Niektóre instytucje oferują możliwość kredytowania do 100 % wartości nieruchomości, jednak ta możliwość często jest obarczona wyższą wartością oprocentowania kredytu.

Dzięki zabezpieczeniu hipoteką, równocześnie z konsolidacją kredytów można starać się o dodatkową gotówkę na dowolny cel, jeśli tylko na dodatkową kwotę pozwoli zdolność kredytowa klienta.

Zabezpieczenie kredytu hipoteką ma jednak również swoje minusy, którymi są koszty związane z wyceną nieruchomości, dokonaniem odpowiednich wpisów do księgi wieczystej nieruchomości, czy jej ubezpieczeniem.

Zdolność kredytowa kredytobiorcy

Zaletą kredytów konsolidacyjnych jest specyfika obliczania na ich potrzeby zdolności kredytowej klienta. W czasie analizy nie są brane pod uwagę zobowiązania, które mają zostać poddane konsolidacji, dzięki czemu klient może uzyskać znacznie wyższą sumę niż w przypadku każdego innego kredytu bądź pożyczki.

Poza tym istotnym szczegółem, klient wnioskujący o kredyt konsolidacyjny poddawany jest tej samej procedurze, która stosowana jest w przypadku innych produktów finansowych.

Tagi: , , , , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.