Współczesne banki przedstawiają szeroką ofertę produktów finansowych pod wspólną nazwą – lokaty bankowe. Jest to przede wszystkim oferta skierowana do osób nastawionych na oszczędzanie, czyli bezpieczne zdeponowanie posiadanych oszczędności, które jednocześnie zabezpiecza je przed utratą wartości wynikającą z ciągłego wzrostu cen wszelkiego rodzaju dóbr i usług.

Lokaty bankowe stały się dziś sposobem na bezpieczne ulokowanie odkładanego na przyszłość kapitału. Zapewniają one jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa finansowego dzięki ustanowieniu systemu gwarantowania depozytów, który zabezpiecza depozyty klienta przed upadkiem instytucji finansowej do równowartości kwoty 100 tys. euro. Niewielkie ryzyko podejmowane przez klientów banków oznacza jednak niewielkie zyski oraz szereg regulacji, których zadaniem jest skłonienie klienta do zdeponowania kapitału na rachunku na jak najdłuższy okres czasu. Warto zastanowić się, jakiego typu lokaty terminowe proponują dziś banki, oraz jakie warunki sobą reprezentują.

Tradycyjne lokaty bankowe

Różnią się pomiędzy sobą pod wieloma względami, jednak tradycyjne lokaty bankowe w przeciwieństwie do innych typów lokat, posiadają stosunkowo ograniczoną formułę, w której brak dodatkowych kryteriów określających wysokość zysków, zależnych od woli osoby deponującej kapitał. Zazwyczaj nie może sobie ona pozwolić na wcześniejsze wycofanie depozytu z rachunku lokaty. Jak widać tradycyjne lokaty bankowe należą do produktów terminowych. Co za tym idzie, zysk z lokaty, czyli odsetki, najczęściej wypłacane są jedynie w momencie dotrzymania przez klienta warunków umowy, czyli w momencie, gdy depozyt znajduje się na rachunku lokaty do końca okresu zapadalności lokaty.

Niektóre banki odchodzą od tej reguły, umożliwiając swym klientom wycofanie depozytu wraz z należnymi odsetkami, przeważnie ich częścią, bywa, że i z pełną kwotą. Są to jednak przede wszystkim oferty promocyjne lokat, bądź oferty o niższej stawce procentowej.

Różnice dotyczące lokat tradycyjnych widoczne są przede wszystkim w sposobie naliczania odsetek, oraz częstotliwości ich kapitalizacji.

Lokaty te należą do produktów finansowych o ściśle określonej wartości oprocentowania, stałej, bądź też zmiennej, uzależnionej od zmian zachodzących w gospodarce krajowej lub światowej, czasem określonego państwa – mowa tu o lokatach walutowych. Lokaty o oprocentowaniu stałym w prosty sposób umożliwiają obliczenie nominalnej wartości zysku z lokaty, jeszcze przed podpisaniem umowy bankowej. Zmienne oprocentowanie lokat oznacza, że możliwy do osiągnięcia wynik finansowy można jedynie przewidywać na podstawie zmian gospodarczych, choćby zmian inflacji, czy planowanych posunięć Rady Polityki Pieniężnej. Faktyczny zysk znany będzie dopiero w chwili osiągnięcia terminu zapadalności lokaty.

Lokaty bankowe mogą różnić się pomiędzy sobą również częstotliwością kapitalizacji odsetek. Tradycyjna oferta stosunkowo często przewiduje jedynie jednokrotną kapitalizację, na koniec okresu zapadalności lokaty. Częstsza kapitalizacja oznacza zwiększenie zysków, ponieważ zwiększa się efektywna wartość oprocentowania lokaty.

Lokaty progresywne

Progresywne lokaty bankowe stanowią rozwinięcie dla tradycyjnej oferty bankowej. Ich podstawowe warunki wyglądają w sposób analogiczny, a zmiany dotyczą jedynie zwiększonej możliwości dysponowania własnym kapitałem przez osoby lub przedsiębiorstwa posiadające lokaty bankowe. Uzyskana większa dyspozycyjność to z jednej strony możliwość wycofania depozytu z banku lub zmniejszenia wartości lokaty, z drugiej zaś dokonania wpłaty na rachunek lokaty w trakcie trwającej umowy bankowej.

Większa płynność finansowa oznacza jednak mniejsze zyski z lokaty. Lokaty progresywne uzależniające wartość oprocentowania od wartości depozytu oferują bardzo niskie stopy procentowe przy niższych kwotach. Lokaty progresywne uzależnione od czasu, jaki depozyt spoczywa na rachunku bankowym, w pierwszych miesiącach oferują stopy procentowe niewiele wyższe niż dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Choć niższe oprocentowanie jest regułą dla lokat progresywnych, warto ich ofertę porównać z ofertą tradycyjną, bo i od tej reguły można znaleźć odstępstwa.

Inwestycyjne lokaty strukturyzowane

Lokaty strukturyzowane, inaczej określane również lokatami inwestycyjnymi, stanowią najbardziej wyróżniającą się grupę lokat bankowych. Struktura tych produktów finansowych składa się z części środków zdeponowanych na tradycyjnej lokacie bankowej, oraz części środków angażujących fundusze inwestycyjne. Dzięki tym ostatnim możliwe jest uzyskanie zysku finansowego znacznie przekraczającego inne lokaty. Z drugiej jednak strony klient wybierający lokaty inwestycyjne może nic nie zyskać osiągając koniec okresu zapadalności lokaty, a nawet stracić część zdeponowanego kapitału, jeśli zdecyduje się na wcześniejsze wycofanie z inwestycji.

Ryzyko inwestycyjne w przypadku lokat strukturyzowanych jest znacznie wyższe niż we wcześniej omówionych typach lokat, jednak w przypadku dotrzymania warunków umowy klient nie traci kapitału podstawowego, chyba że sam w momencie zakładania lokaty ustalił zwiększony poziom ryzyka finansowego dla inwestycji.

Lokaty dedykowane i oferty promocyjne

Lokaty te nie wyróżniają się na tle wcześniej omówionych typów lokat, ani sposobem naliczania odsetek, ani częstotliwością ich kapitalizacji. Oferują jednak wyższe oprocentowanie lokat bankowych dla konkretnych grup docelowych. Przykładem mogą być tu wysoko oprocentowane lokaty dla osób przenoszących rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy do nowego banku, młode małżeństwa docenione przez spółdzielczy SK Bank, czy klienci sieci Plus, którzy mogli skorzystać z preferencyjnych lokat w Banku Zachodnim WBK.Jak widać, poszczególne grupy lokat bankowych różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim wartością osiąganych zysków oraz oferowaną płynnością finansową. Zróżnicowana oferta umożliwia dobranie odpowiedniego produktu niemal każdemu klientowi. Na koniec warto wspomnieć o możliwości wykorzystania w celach oszczędnościowych polisy lokacyjnej, produktu łączącego w swym obrębie polisę ubezpieczeniową, oraz zysk analogiczny do zysków oferowanych przez lokaty bankowe.

Tagi: , , , , , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.