Wiele osób zainteresowanych oszczędzaniem męczy fakt, iż produkty finansowe przeznaczone typowo pod funkcję oszczędnościową, czyli lokaty bankowe bądź konta oszczędnościowe, posiadają bardzo niskie oprocentowanie. Jedynym ich atutem, przyciągających ostrożnych klientów, jest bezpieczeństwo zapewniane środkom finansowym w formie depozytu bankowego. Dla osób poszukujących jednocześnie bezpieczeństwa i dość wysokich wyników finansowych, banki przygotowały dość interesujący produkt, jakim są lokaty strukturyzowane, inaczej nazywane lokatami inwestycyjnymi.

Połączenie bezpieczeństwa, jakim jest pewność odzyskania całości kapitału początkowego po wygaśnięciu umowy bankowej, oraz możliwości uzyskania satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji, uzyskuje się dzięki stworzeniu swoistej struktury finansowej.

Lokata bankowa

Podstawę, zapewniającą bezpieczeństwo i pochłaniającą znaczną część kapitału początkowego, stanowi lokata bankowa. Ponieważ lokaty inwestycyjne oferowane są w postaci lokat długoterminowych, te wydzielone środki finansowe mają możliwość odrobienia kapitału początkowego nawet za pośrednictwem dość niskiego oprocentowania oferowanego przez lokaty bankowe.

Fundusz inwestycyjny

Drugą część struktury stanowi fundusz inwestycyjny. Choć kierowana jest do niego mniejsza część kapitału podstawowego, to dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej, kapitał ten może przynieść całkiem zadowalające efekty w postaci kilkunastoprocentowej stopy zwrotu. Jednak prawa rynku nie zmieniają się jedynie dla lokat inwestycyjnych. Klienci wybierający te produkty w takim samym stopniu narażeni są na ryzyko utraty środków finansowych kierowanych w mechanizmy funduszy inwestycyjnych. Jednak w tym przypadku nie spotyka ich tak dotkliwa strata części kapitału początkowego, a jedynie zerowa stopa zwrotu z inwestycji.

Podział kapitału

Zainteresowany lokatą strukturyzowaną klient może wybierać pomiędzy mniejszym a większym ryzykiem inwestycji, z czym łączy się możliwy do osiągnięcia mniejszy bądź większy maksymalny zysk z inwestycji. Różnice te są wynikiem różnego podziału kapitału początkowego pomiędzy lokatę bankową a fundusz inwestycyjny. Większa kwota kierowana na rachunek lokaty zapewnia klientowi zabezpieczenie całości kwoty kapitału początkowego w momencie wygaśnięcia umowy bankowej, lecz i mniejszą możliwość inwestowania. Większa kwota przeznaczona na inwestycje w ramach działalności funduszu inwestycyjnego wiąże się z mniejszym bezpieczeństwem, i np. możliwością odbioru jedynie 90 % kapitału początkowego, jeśli inwestycje okażą się nietrafione. To od klienta zależy, jakie lokaty strukturyzowane bardziej odpowiadają jego preferencjom.

Możliwość wcześniejszego wycofania kapitału

Pod względem płynności finansowej lokaty inwestycyjne pozostają daleko w tyle za możliwościami oferowanymi przez lokaty progresywne, a nawet tradycyjne lokaty bankowe. Zerwanie lokaty inwestycyjnej zazwyczaj wiąże się z dużymi stratami po stronie klienta. Są one wynikiem kilku nakładających się na siebie efektów. Po pierwsze, lokata bankowa nie wypracowała jeszcze odpowiednich odsetek, aby zagwarantować zwrot kapitału. po drugie, sam fundusz inwestycyjny pobiera opłaty za prowadzenie inwestycji, niezależnie od ich efektów. Po trzecie, kapitał skierowany do poszczególnych inwestycji, niezależnie czy jest to rynek papierów dłużnych, czy rynek walutowy, nie może być odzyskany natychmiastowo. Często inwestycje finansowe przynoszą zysk dopiero w długim okresie czasu, w pierwszych miesiącach przynosząc nawet straty.


Lokaty strukturyzowane cieszą się wśród klientów banków coraz większym zainteresowaniem, ponieważ w porównaniu z oprocentowaniem oferowanym przez tradycyjne lokaty wypadają bardzo efektywnie. Warto jednak pamiętać o niskiej płynności finansowej tego typu produktów. Lokowanie wszystkich oszczędności na rachunku lokaty inwestycyjnej może spotkać się z przykrą niespodzianką, jeśli w tym czasie zaistnieje konieczność wykorzystania tych środków do innych celów. Wyjściem z sytuacji jest podział portfela inwestycyjnego pomiędzy lokatę inwestycyjną oraz depozyt bankowy o większej płynności finansowej.

Tagi: , , , , , , , ,

Jedna odpowiedź do wpisu “Lokaty strukturyzowane, czyli lokaty inwestycyjne”

  1. Autor pisze:

    Ze strukturami to jest pewien problem: w rożnych bankach maja kompletnie rożne konstrukcje. W niektórych wyglądają one jak pakiet inwestycyjny z zabezpieczeniem lokatowym, w innych natomiast prawie jak zakład (warunki typu „zysk jeśli czynnik x nie spadnie do poziomu y”, bez względu na to czy nie nadrobi). Efekt jest taki, że łatwo sie naciąć… Autor: Money Keeper

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.