Problem po powodziowej wody zalegającej w budynkach powtarza się na niektórych terenach regularnie. Sposoby zabezpieczania terenów znajdujących się w pobliżu koryt rzek okazują się niewystarczające, a konsekwencje zalań zbyt znaczące, aby im nie przeciwdziałać. W jaki sposób walczyć z wilgocią pochodzącą z powodzi? Odpowiedź na to pytanie jest istotną informacją dla wielu rodzin.

Każda powódź wiąże się z tragedią osób zamieszkujących zalane tereny. Zniszczenie działek, upraw, uszkodzenia budynków. Trudno uniknąć tych przykrych konsekwencji. Działania, które następują po ustąpieniu wody, mimo trudnego okresu, nie mogą jednak czekać, jeśli mają przynieść spodziewany efekt.

Oszacowanie zniszczeń

Woda jest żywiołem, który na swej drodze niszczy wszystko co napotka. W gospodarstwach domowych zniszczeniu ulegają nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale i całe budynki, nierzadko w sposób niezauważalny na pierwszy rzut oka. Pierwszym etapem jest zatem oszacowanie zniszczeń, w tym bardzo istotne rozpoznanie zagrożeń: instalacje elektryczne, gazowe, uszkodzenia budynków grożące obsunięciem się elementów, czy zawaleniem.

Przed przystąpieniem do prac oczyszczających i zabezpieczających teren konieczne jest odłączenie mediów i uzyskanie pozytywnej opinii na temat stabilności konstrukcji budowlanej budynków.

Pierwsze prace porządkowe

Pierwsze prace porządkowe wymagają od poszkodowanych zabezpieczenia majątku przed dalszymi uszkodzeniami, oraz oddzielenia majątku, który można poddać dalszym pracom prowadzącym do przywrócenia im stanu używalności. Rozpoczyna się również osuszanie budynków poprzez wypompowanie stojącej wody i usunięcie jej widocznych resztek.

Osuszanie budynków

Osuszanie nie polega jednak jedynie na wypompowaniu stojącej wody. Niemal każdy materiał wykończeniowy i budowlany, niemal każda przegroda budowlana i fundament może ulec nasiąknięciu wodą. Usunięcie tej wody, która wraz z zanieczyszczeniami niesionymi przez falę powodziową może być siedliskiem wielu szkodliwych mikroorganizmów, stanowi bardzo istotny etap, pozwalający na ponowne zamieszkanie w domach, czy wykorzystanie ich do prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku tak ogromnej ilości wody (w 1 m3 muru może znajdować się do 350 l wody), wiele metod osuszania okazuje się nieskutecznymi. Przykładem mogą być osuszacze kondensacyjne, które wymagają zbyt długiego okresu czasu na osuszenie budynku, jeśli przegrody budowlane są zbyt grube, a zalaniu uległy również warstwy izolacyjne. W takim przypadku konieczne staje się wspomaganie osuszania również innymi metodami. Przykładem może być osuszanie warstw izolacyjnych prowadzone z użyciem urządzeń adsorpcyjnych i zestawu turbin. Osuszanie budynków po powodziowych warto prowadzić najbardziej skutecznymi metodami osuszania, wśród których warto wymienić osuszanie wykorzystujące promieniowanie mikrofalowe, które jednocześnie uwalnia zawilgocone ściany od mikroorganizmów.

Ważnym aspektem osuszania budynków popowodziowych jest odnowienie warstw hydroizolacyjnych budynków, które zazwyczaj ulegają uszkodzeniu pod naporem wody, dla której nie zostały stworzone. Wśród skutecznych metod można wymienić wprowadzanie warstwy hydroizolacyjnej w sposób mechaniczny, np. poprzez podcięcie budynku i zaizolowanie ścian pionowych, oraz iniekcje krystaliczne ścian fundamentowych, które pozwalają na szybkie i trwałe przywrócenie warstwy hydroizolacyjnej budynków oraz osuszenie budynków.

Izolacja budynków planowana i wykonywana jest jako izolacja przeciwwilgociowa, co oznacza, że nie jest ona odporna na działanie wody pod ciśnieniem. Osuszanie budynków wymaga odcięcia od zawilgoconych gruntów. Samo osuszanie przegród budowlanych można prowadzić jednocześnie z tymi pracami, dzięki czemu skróci się okres potrzebny do przywrócenia użyteczności budynków.

Prace wykończeniowe

Remont zniszczonych pomieszczeń i budynków można prowadzić jedynie po osuszeniu wszelkich przegród. Wcześniejsze wykonanie tych prac może wiązać się z ponownym uszkodzeniem wymalowań, tynków, posadzek, czy instalacji. Przed przystąpieniem do prac warto sprawdzić jakie parametry wilgotności posiadają konkretne podłoża, ponieważ uzyskanie trwałych połączeń możliwe jest jedynie w stosunkowo wąskich zakresach wilgotności, np. do 3,5 % wilgotności tynków, które mają zostać poddane malowaniu.

Tagi: , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.