Lokaty bankowe, mimo swego dość niskiego oprocentowania, stanowią jedną z najbezpieczniejszych i najpopularniejszych metod oszczędzania, niezależnie od wyznaczonego celu. Jednym z dostępnych typów lokat bankowych są lokaty progresywne, które ze względu na swoje dodatkowe regulacje dość często spotykają się z powątpiewaniem ze strony klientów banków.

Zasadniczo, lokaty progresywne w nieznacznym stopniu różnią się od tradycyjnych lokat bankowych. Podobnie jak one, wiążą się z koniecznością ograniczenia dostępu do własnych środków finansowych poprzez złożenie depozytu bankowego. Także oprocentowanie tych środków występuje w tradycyjnych formach tj. oprocentowanie stałe i zmienne.

Dodatkowe regulacje zmieniają jednak nieco charakter lokat progresywnych, głównie w kierunku zwiększenia dostępności do zdeponowanych środków finansowych, czyli płynności finansowej.

Lokaty progresywne uzależnione od kwoty kapitału


Jedną z odmian lokat progresywnych są lokaty bankowe, których oprocentowanie uzależnione jest od wysokości kapitału zdeponowanego na rachunku lokaty bankowej. Umowa bankowa zawiera regulacje, które wyznaczają kolejne progi kwotowe dla rosnącej wartości przyjmowanej przez oprocentowanie lokat bankowych. W zależności od wysokości zdeponowanej kwoty oraz przekroczenia konkretnego progu kwotowego, środki klienta otrzymują daną stawkę oprocentowania.

Tego typu lokaty bankowe umożliwiają również korzystanie z większej płynności finansowej, dzięki czemu możliwe jest wypłacanie lub wpłacanie funduszy na rachunek lokaty, przy czym nie ma konieczności podpisywania dodatkowych aneksów do umowy bankowej. Dowolność w dysponowaniu kapitałem jest jednak nieco ograniczona i obarczona konsekwencjami. Klient może zdecydować się na wypłatę jedynie naliczonych odsetek lub części kapitału początkowego. Wpłaty zazwyczaj posiadają określoną kwotę minimalną. Jednak dokonywanie operacji na rachunku lokaty może wiązać się ze zmianą oprocentowania. Wypłacenie środków finansowych może spowodować obniżenie progu kwotowego dla lokaty i zmniejszenie oprocentowania, wpłaty mogą zaś podnieść stopy procentowe.

Warto jednak zwrócić uwagę, że na najwyższą stawkę oprocentowania mogą liczyć jedynie najwyższe depozyty bankowe.

Lokaty progresywne uzależnione od czasu utrzymywania depozytu


Drugą odmianą lokat progresywnych są lokaty bankowe, których oprocentowanie uzależniono od czasu utrzymywania kapitału na rachunku bankowym. Lokaty te łatwo zauważyć ze względu na wysoką maksymalną wartość oprocentowania, nawet dwa razy wyższą niż w przypadku lokat tradycyjnych. Co istotne, środki finansowe zgromadzone na tego typu lokacie bankowej nie podlegają tak wysokiemu oprocentowaniu przez cały okres trwania umowy. Okres ten zostaje podzielony na mniejsze okresy rozliczeniowe, najczęściej miesięczne. Po zakończeniu każdego kolejnego okresu rozliczeniowego, poczynając od wartości minimalnej, powiększana zostaje stawka oprocentowania, która w ostatnim miesiącu uzyskuje najwyższą, zazwyczaj szeroko reklamowaną, stawkę.

Oczekiwania klientów w stosunku do maksymalnej stawki niejednokrotnie stanowią problematyczną kwestię wobec dużo niższej wartości oprocentowania w skali roku. Często niższej nawet w stosunku do oprocentowania na tradycyjnych lokatach, co jest skutkiem większej dostępności do kapitału zgromadzonego na lokacie.

W tym przypadku, wypłata części środków lub ich całości możliwa jest po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, choć umowa może przewidywać taką możliwość począwszy np. od ukończonego 3 miesiąca. Wypłata nie wiąże się z utratą odsetek, które jednak są w pierwszych miesiącach bardzo niskie.W większości przypadków lokaty progresywne przygotowywane są jako lokaty długoterminowe, przynajmniej roczne. Mają również dość wysokie kwoty minimalne, pozwalające na założenie lokaty bankowej. Niższe oprocentowanie roczne również nie należy do zachęcających. Jednak spodziewając się ewentualnych problemów finansowych i konieczności wcześniejszego wypłacenia choćby części kapitału z rachunku bankowego, lokata progresywna może okazać się bardzo przydatna. Warto jednak przeprowadzić rozpoznanie, które pozwoli na porównanie lokat progresywnych z lokatami tradycyjnymi. Obecnie także te produkty mogą cieszyć się sporą płynnością finansową, która ma przyciągnąć klienta umożliwiając wcześniejsze zerwanie umowy i wypłatę wszystkich lub większości naliczonych odsetek, równocześnie posiadając nieco wyższe oprocentowanie lokat.

Tagi: , , , , , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.