1. Postanowienia wstępne

Poniższy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania portalu internetowego Dostępna Wiedza, zwanego dalej Portalem lub Serwisem. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki Użytkowników portalu oraz Administratora. Każdy potencjalny Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności, i może podejmować dalsze czynności po akceptacji wszystkich jego postanowień.


2. Definicje

2.1 Serwis / Portal – strona udostępniona pod adresem dostepnawiedza.pl, będąca zbiorem materiałów edukacyjnych oraz osobistych poglądów redaktorów Portalu na tematy związane z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie i świecie.
2.2 Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którego właścicielką jest osoba fizyczna: Anna Kubczak.
2.3 Netykieta – to etykieta obowiązująca w Internecie, zbiór zasad przyzwoitego zachowania.

2.4 Użytkownik

  • pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca dostęp do usług oferowanych przez Portal oraz akceptująca wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności,
  • osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody prawnego opiekuna i zaakceptowania przez niego wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Administrator może zażądać przedstawienia zgody na piśmie, pod groźbą zawieszenia dostępu do Portalu,

2.5 Polityka Prywatności

Polityka Prywatności jest dokumentem informującym odwiedzającego jakie dane na jego temat są zbierane, oraz w jakim celu zostaną wykorzystane.


3. Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Serwisu jest rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych dziedzin życia człowieka oraz środowiska naturalnego.
Treści te dalej zwane są Materiałami.


4. Zasady korzystania z Serwisu

4.1 Do korzystania z Serwisu niezbędny jest dowolny sprzęt z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron www, dostęp do Internetu, oraz oprogramowanie umożliwiające pobieranie i odczytywanie udostępnianych plików.

5. Prawa autorskie

5.1 Wszelkie Materiały dostępne w Serwisie objęte są prawami autorskimi.
5.2 Prawa autorskie do Materiałów należą do Administratora oraz autorów tych Materiałów.
5.3 Publikowanie i rozpowszechnianie Materiałów na innych stronach internetowych jest zabronione. W przypadku chęci zamieszczenia wybranych Materiałów na innych stronach należy skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania zgody i określenia jej warunków. Głównymi warunkami ewentualnego uzyskania zgody jest zakaz modyfikowania Materiałów oraz usuwania informacji o źródle pochodzenia Materiałów.
5.4 Zabrania się wykorzystywania Materiałów w celach komercyjnych.


6. Odpowiedzialność

6.1 Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał nieprzerwanie zapewniając jak najwyższą jakość usług. Zastrzega sobie jednak prawo do czasowej przerwy lub ograniczeń dostępności Materiałów z przyczyn technicznych oraz sił wyższych czy awarii sprzętu.
6.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu, wynikłe z powodu awarii sprzętu, dysfunkcji sieci Internet, zdarzeń losowych o charakterze sił wyższych lub działań osób trzecich.
6.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez siebie w Serwisie.


8. Postanowienia końcowe

7.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, bez podania przyczyn.
7.2 Zmiany zostaną opublikowane na stronach Serwisu.
7.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji jednolitego tekstu na stronach Serwisu.
7.4 Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i ich akceptacji.
7.5 W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia konta w Serwisie.

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.