Anna K. dnia 26 lutego 2013

Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w trakcie której dochodzi do nieprawidłowej aktywacji
układu odpornościowego degradującego istotę białą OUN. Głównym celem ataku jest mielina osłaniająca włókna nerwowe. W wyniku tego ataku
powstają rozsiane ogniska demielinizacyjne, tzw. plaki. Niszczone są również aksony mieszczące się poza plakami. Plaki powstają głównie w
pobliżu drobnych naczyń krwionośnych, gdzie uszkodzeniu uległa bariera krew-mózg.

Czytaj dalej wpis Stwardnienie rozsiane

Anna K. dnia 26 lutego 2013

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) człowieka składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Układ ten jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi
przez kości czaszki i kręgosłupa, a dodatkowe zanurzenie jego tkanek w płynie mózgowo-rdzeniowym amortyzuje ewentualne naprężenia i urazy. […]

Czytaj dalej wpis Ośrodkowy układ nerwowy