Wybór wartościowego rozwiązania dla własnych oszczędności jest tematem bardzo istotnym dla większości osób oszczędzających kapitał na przyszłość. Wybór rachunku lokaty bankowej okazuje się najczęściej rozwiązaniem najodpowiedniejszym, ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa depozytu. Istotny jest jednak również wybór rodzaju lokaty, sposobu jej oprocentowania, oraz terminu zapadalności lokaty. Obecnie poświęcimy czas właśnie temu zagadnieniu, wybierając lokatę bankową pomiędzy lokatami krótkoterminowymi i długoterminowymi.

Termin zapadalności lokaty oznacza czas, kiedy to finanse klienta zostają mu zwracane na rachunek bieżący. W zależności od długości deponowania kapitału, lokaty można podzielić na produkty krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Lokaty krótkoterminowe to przede wszystkim lokaty dzienne, dziesięciodniowe, miesięczne, bądź też kwartalne. Lokaty półroczne lub roczne najczęściej określane są lokatami średnioterminowymi. Lokaty o terminie zapadalności przekraczającym rok należą do produktów długoterminowych. Ze względu na zmienne warunki rynkowe sprawiające trudności w określeniu nazbyt odległej przyszłości, najdłuższe depozyty składane są na okres kilku lat, trzech do pięciu. Dalsze deponowanie kapitału na lokacie wymaga jej odnowienia.

Lokaty krótkoterminowe

Lokaty krótkoterminowe posiadają kilka zalet, których czasem brakuje ich długoterminowym odpowiednikom. Pierwszą z nich jest częstsza kapitalizacja odsetek, jeśli lokata jest odnawiana na kolejne okresy. Dzięki temu zabiegowi depozyt zyskuje oprocentowanie efektywne wyższe niż jego wartość nominalna podana w skali roku. Dzieje się tak za sprawą okresowego dopisywania odsetek do rachunku lokaty, dzięki czemu powiększa się jego wartość, a wyższa suma wypracowuje wyższe odsetki. Choć zazwyczaj nie jest to zbyt efektowna różnica, przy znacznej sumie oszczędności może okazać się satysfakcjonująca.

Warto jednak zauważyć, że niejedna oferta lokat długoterminowych przewiduje w swych zapisach zwiększenie częstotliwości kapitalizacji odsetek, co prowadzi do zwiększenia wartości oprocentowania efektywnego względem nominalnego.

Inną zaletą są okresowe promocje instytucji finansowych. Nierzadko oferują one właśnie dla lokat krótkoterminowych atrakcyjne wartości oprocentowania, niepowtarzalne w przypadku innych depozytów.

Lokaty bankowe o krótkim terminie zapadalności lokaty zapewniają również swym klientom płynność finansową. Jest to istotne szczególnie w przypadku niepewnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, bądź w sytuacji, gdy brakuje dodatkowego źródła oszczędności, zapewniającego możliwość szybkiego skorzystania z oszczędności w razie konieczności. Termin zapadalności lokaty krótkoterminowej nigdy nie jest bardzo odległy, a i wcześniejsze zerwanie umowy bankowej nie wiąże się z tak dotkliwymi konsekwencjami. Mowa tu o utracie odsetek z powodu nie dotrzymania warunków umowy ze strony klienta banku. Jednak niektóre oferty lokat długoterminowych umożliwiają wypowiedzenie umowy lokaty terminowej, przy czym wypłacane są również naliczone do momentu złożenia dyspozycji wypowiedzenia odsetki. Czasem są to pełne kwoty należnych odsetek, a czasem jedynie ich część, np. 50 lub 30 %.

Kolejna cecha lokat krótkoterminowych, w zależności od warunków rynkowych, może być postrzegana jako zaleta, bądź wada depozytu. Jest nią ogromna zależność bieżącej oferty bankowej od sytuacji gospodarczej kraju, jak i na arenie międzynarodowej. W sytuacji wzrostu inflacji i podnoszenia wartości centralnych stóp procentowych oferta bankowa dostosowując się do zmian zachodzących na rynku poszerza się w propozycje lokat wyżej oprocentowanych. Nieraz są to szybsze wzrosty niż w przypadku trwających umów lokat o oprocentowaniu zmiennym. To ostatnie jest najczęściej uzależnione od wartości jednego czynnika, czyli inflacji, oprocentowania Narodowego Banku Polskiego, czy wskaźników określających relacje międzybankowe, np. wskaźnika WIG 20. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych może przyjąć wyższe wartości ze względu na konkurencję pomiędzy instytucjami finansowymi oraz wypuszczane oferty promocyjne lokat terminowych.

Długoterminowe lokaty bankowe

Standardowa oferta lokat długoterminowych jest zazwyczaj wyżej oprocentowana niż dla lokat o krótkim terminie zapadalności. Wiąże się to z dłuższym wyrzeczeniem się przez klienta możliwości dysponowania własnym kapitałem. Dodatkowo wprowadzenie zwiększonej częstotliwości kapitalizacji odsetek w większym stopniu zwiększa wartość oprocentowania efektywnego. Dzięki temu, decydując się na dłuższy depozyt można więcej zyskać.

Długoterminowe lokaty bankowe są również odpowiedzią na czas spadków oprocentowania depozytów. Świetnie sprawdzają się tu przede wszystkim lokaty o oprocentowaniu stałym, niezależne od warunków zewnętrznych. Jednak i zmienne oprocentowanie lokat może być stosunkowo odporne na zmiany, szczególnie jeśli zmiany oprocentowania wprowadzane są okresowo, np. kwartalnie. Dzięki wybraniu oferty długoterminowej klient banku zyskuje większe zyski kapitałowe, niż osoby korzystające z lokat krótkoterminowych, zawieranych na coraz to gorszych warunkach.

Poważną wadą lokat długoterminowych jest możliwość utracenia należnych odsetek z powodu konieczności wypowiedzenia umowy. Wielu klientów banków zapomina o tym aspekcie podpisując umowę bankową. Konieczność taka nie występuje często, jednak jeśli deponent nie posiada innych środków finansowych, które mógłby wykorzystać w podbramkowej sytuacji, a umowa bankowa nie przewiduje wypłaty odsetek przy niedotrzymaniu jej postanowień, utrata odsetek może okazać się bardzo dotkliwa. Tym bardziej, jeśli nie był to początek okresu zapadalności lokaty, a termin bliższy jego końcowi. Warto również wspomnieć, że dochodzi tu również do realnej straty klienta, ponieważ posiadane przez niego oszczędności tracą na wartości w czasie deponowania na rachunku lokaty terminowej, czego obrazem jest dodatnia inflacja.
Jak widać powyżej, wybór pomiędzy lokatą o krótkim terminie zapadalności, a lokatą długoterminową zależny jest od kilku czynników, w tym sytuacji finansowej osoby wybierającej depozyt, oraz sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. Każdorazowo wybór warto przemyśleć dostosowując go do aktualnych warunków. Z pomocą mogą przyjść tu doświadczeni doradcy finansowi, i nie bez znaczenia pozostaje możliwość przeprowadzenia zdalnej analizy, choćby przez porównanie lokat na stronach internetowych.

Tagi: , , , , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.