Inwestowanie w obligacje - fundusze inwestycyjne, czy samodzielny zakup?

Źródło: Stockvault.net

Rynek finansowy w różny sposób traktuje temat zabezpieczenia obligacji. Inwestorzy mają do dyspozycji zarówno obligacje całkowicie zabezpieczone, które gwarantują wypłatę wpłaconych środków oraz należnego świadczenia, obligacje niezabezpieczone, w przypadku których podjęte ryzyko dotyczy całej zainwestowanej kwoty, oraz całą gamę produktów pośrednich. W jaki sposób mogą być zabezpieczone interesy obligatariusza, i czy warto korzystać z obligacji o podwyższonym ryzyku, możecie przeczytać poniżej.

Ryzyko finansowe jest na stałe wpisane we wszelkie procesy inwestycyjne. Problem ten dotyka rynku akcji, surowców, obligacji, a nawet lokat bankowych. Dla inwestora ważne jest jednak odpowiednie zarządzanie ryzykiem, dopasowane do jego indywidualnego charakteru i skłonności do podejmowania ryzykownych działań.

W przypadku inwestycji w obligacje, zmniejszenie poziomu ryzyka inwestycyjnego można uzyskać poprzez wybór papierów wartościowych renomowanych firm, nawet niezabezpieczonych, bądź papierów wartościowych odpowiednio zabezpieczonych.

Sposoby zabezpieczenia obligacji

Obligacje zabezpieczane są z wykorzystaniem kilku mechanizmów, choć wśród najpopularniejszych można wymienić przede wszystkim ustanowienie hipoteki, zastawu , w tym rejestrowego, poręczenia, bądź też gwarancji.

Hipoteka należy do najbardziej cenionych sposobów pozwalających na zabezpieczenie interesów obligatariusza. Choć emitent obligacji w każdym przypadku odpowiada swoim majątkiem przed inwestorami wykupującymi jego papiery wartościowe, bankructwo przedsiębiorstwa może uniemożliwić wypłatę należności. Wpis w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej majątek przedsiębiorstwa dotyczący emitowanych obligacji gwarantuje jednak wypłatę kapitału, może nie w pierwszej kolejności, lecz jednak przed wieloma innymi roszczeniami, w tym prawami rzeczowymi, czy osobistymi.

Zastaw umożliwia zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych, jak i prawach majątkowych, poza statkami. Problemem może okazać się jednak zbycie przez emitenta przedmiotu zastawu. W części przypadków zbycie powoduje wygaśnięcie zastawu. Zabezpieczenie nie zostanie uzyskane także w postaci zastawu rejestrowego, w sytuacji, gdy sprzedaż (a dokładnie zapoznanie się z rejestrem zastawów) nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o ustanowienie zastawu,  a jego ujawnieniem w rejestrze, które to nie następuje natychmiastowo.

Także w przypadku zabezpieczenia w postaci zastawu, nie uprawnia ono obligatariusza do odzyskania wpłaconego kapitału z przedmiotu zabezpieczenia w pierwszej kolejności, choć pozycja ta jest całkiem wysoka.

Poręczenie, czy też gwarancja, należą do słabszych metod zabezpieczenia wierzytelności wynikających z zakupionych obligacji. Ich zaletą jest jedynie zwiększenie liczby ewentualnych dłużników, co nie oznacza zabezpieczenia roszczeń przed ewentualnym bankructwem wszystkich dłużników i niemożliwością odzyskania wpłaconego kapitału.

Stopień zabezpieczenia obligacji

Każdy z wymienionych powyżej sposobów zabezpieczania obligacji jest stosowany przez przedsiębiorstwa dobrowolnie, stąd wiele obligacji korporacyjnych emitowanych jest bez odpowiedniego zabezpieczenia. Określane są one jako obligacje niezabezpieczone, a ich zaletą jest zdecydowanie większa rentowność inwestycji, niż w przypadku bardziej bezpiecznych papierów wartościowych. Minusem jest oczywiste ryzyko finansowe podejmowane przez inwestora. W przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa wierzytelności obligatariuszy zaspokajane są stosunkowo późno, przez co masa upadłości przedsiębiorstwa, czyli majątek upadłego przedsiębiorstwa, może nie wystarczyć na spłatę wierzytelności wobec inwestora wybierającego ryzykowne obligacje.

Inny typ to obligacje zabezpieczone całkowicie bądź częściowo. Zasadnicza i praktyczna różnica pomiędzy tymi papierami wartościowymi dotyczy wyceny zabezpieczenia. W pierwszym przypadku zabezpieczenie posiada równowartość sumy pożyczonego emitentowi kapitału, oraz należnych odsetek. W drugim przypadku wartość zabezpieczenia nie zaspokaja pełni oczekiwań osób inwestujących w obligacje. Według prawa polskiego, w takiej sytuacji emitentowi nie przysługuje prawo do posługiwania się nazwą obligacje zabezpieczone.

Tagi: , , , , , , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.