Zdecydowanie najbezpieczniejszym sposobem oszczędzania jest korzystanie z depozytów bankowych. Środki na nich zgromadzone zabezpieczone są zarówno przed działaniem inflacji jak i możliwą kradzieżą.

Zależnie od preferencji klienta w stosunku do dostępności środków finansowych oraz zgromadzonej kwoty, może on wybierać między depozytami bieżącymi o dużej dostępności środków finansowych oraz depozytami terminowymi, które najczęściej wiążą się z koniecznością 'zamrożenia' kapitału na określony umową okres czasu.

Depozyty bieżące - rachunki bieżące, konta rozliczeniowo-oszczędnościowe

Najprostszą formą depozytów bankowych są rachunki bieżące oraz konta rozliczeniowo-oszczędnościowe. Funkcjonowanie w dzisiejszym świecie bez posiadania jednego z tych rachunków niesie ze sobą pewne ograniczenia, w związku z czym posiada je niemal każdy pełnoletni członek społeczeństwa oraz wielu młodych ludzi przed osiemnastką.

Depozyty bieżące są jednak dość nisko oprocentowane, przez co w niewielkim stopniu sprawdzają się w roli produktów oszczędnościowych.

Depozyty terminowe - lokaty bankowe

Większość osób poszukujących formy zabezpieczenia swoich oszczędności uważa lokaty bankowe za najbezpieczniejsze produkty oszczędnościowe oferowane przez banki. Zdeponowanie kapitału na lokacie terminowej wiąże się z ograniczeniami w dysponowaniu tym kapitałem, który do momentu zapadalności lokaty pozostaje do dyspozycji banku. Z drugiej strony bank oferuje odpowiednie odsetki za możliwość swobodnego korzystania z depozytu.

Problemem jednak staje się wcześniejsze wycofanie kapitału z lokaty terminowej, które może wiązać się z utratą całości bądź części naliczonych odsetek. Najlepsze lokaty pod względem płynności finansowej umożliwiają uzyskanie całości odsetek. Do tej grupy należą przede wszystkim lokaty progresywne, z których większość ułatwia wcześniejsze zerwanie umowy. Na przeciwnym krańcu znajdują się lokaty inwestycyjne, których zerwanie może być jednoznaczne z utratą części kapitału początkowego.

Większość lokat bankowych nie uwzględnia możliwości odkładania niewielkich sum oraz zwiększania depozytu, przez co stają się niewygodne szczególnie dla rozpoczynających oszczędzanie.

Produkty pośrednie - konta oszczędnościowe i lokaty progresywne

Osoby rozpoczynające oszczędzanie, dysponujące miesięcznie niewielkimi sumami bądź preferujące dużą płynność finansową mogą być zainteresowane produktami tj. konto oszczędnościowe lub lokata progresywna. Większą płynność, zarówno pod względem wpłat jak i wypłat, oferują konta oszczędnościowe. Wpłaty mogą być dokonywane dowolnie, natomiast bezpłatne wypłaty mogą zostać ograniczone do jednej miesięcznie, przy czym za każdym razem klient banku nie traci naliczonych odsetek. W wielu przypadkach ich oprocentowanie jest zbliżone do stóp procentowych oferowanych przez lokaty, przez co stają się dla nich konkurencyjne. Lokaty progresywne posiadają nieco więcej ograniczeń. Co prawda umożliwiają dokonywanie wpłat powiększających depozyt, jednak zazwyczaj w ściśle określonych transzach. Liczba wypłat jest natomiast ograniczona.

Lokaty progresywne posiadają nieco więcej ograniczeń. Co prawda umożliwiają dokonywanie wpłat powiększających depozyt, jednak zazwyczaj w ściśle określonych transzach. Liczba wypłat jest natomiast ograniczona.

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.