Stwardnienie rozsiane, wg większości naukowców, jest chorobą autoimmunologiczną z przeważającą rolą odpowiedzi typu komórkowego. W rozwoju tej choroby dominujące funkcje przypadają limfocytom T, głównie CD4+. Pomocnicze limfocyty Th1 rozpoznają składniki osłonek mielinowych komórek ośrodkowego układu nerwowego. Powodem aktywacji limfocytów może być obecność wirusowych lub bakteryjnych antygenów, podlegających molekularnej mimikrze, a więc przypominających antygeny osłonki mieliny [17, 18]. […]

Czytaj dalej wpis Komórki układu odpornościowego w stwardnieniu rozsianym

Sposób w jaki komórki układu odpornościowego nabywają swoistości wobec antygenów ośrodkowego układu nerwowego (OUN) nie jest dobrze poznany.
Przypuszcza się, że prezentacja antygenu limfocytom TH przez komórki APC (komórki prezentujące antygen), swoistego lub powstałego w wyniku
działanie mimikry molekularnej, następuje w węzłach limfatycznych. Do komórek APC bytujących w tkankach OUN należą komórki dendrytyczne
przebywające w splotach kosmówkowych, czy okołonaczyniowe komórki linii monocytowo-makrofagowej mieszczące się w oponach mózgowych,
prezentujące cząsteczki MHC klasy II i cząsteczki kostymulujące [6, 19, 20].
[…]

Czytaj dalej wpis Rozwój stanu zapalnego w ośrodkowym układzie nerwowym

Anna K. dnia 26 lutego 2013

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) człowieka składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Układ ten jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi
przez kości czaszki i kręgosłupa, a dodatkowe zanurzenie jego tkanek w płynie mózgowo-rdzeniowym amortyzuje ewentualne naprężenia i urazy. […]

Czytaj dalej wpis Ośrodkowy układ nerwowy

Anna K. dnia 25 lutego 2013

Czynniki ryzyka występowania powikłań w czasie ciąży można podzielić na kilka grup:

  • genetyczne,
  • anatomiczne,
  • hormonalne,
  • immunologiczne:
    • autoimmunologiczne,
    • aloimmunologiczne,
  • środowiskowe,
  • inne.

Są one wspólne dla różnych grup poronień, jednak jako przyczynę poronień sporadycznych czy nawracających podaje się je z różną częstotliwością. […]

Czytaj dalej wpis Przyczyny poronień

Anna K. dnia 25 lutego 2013

Poronieniem określa się utratę ciąży przed ukończeniem 22 lub 24 tyg. ciąży. Ukończenie ciąży pomiędzy 21. a 38. tygodniem ciąży lekarze
określają jako poród przedwczesny, także w przypadkach gdy urodzi się martwe dziecko. […]

Czytaj dalej wpis Poronienie, utrata małego człowieka

Progesteron należy do najważniejszych czynników immunoregulacyjnych. Hamuje on odpowiedź proliferacyjną limfocytów i aktywność cytotoksyczną limfocytów T, wspomaga natomiast rozwój limfocytów TH2. […]

Na styku tkanek matki i jedności płodowo-łożyskowej trofoblast nie wykazuje ekspresji większości klasycznych ludzkich antygenów MHC,
zarówno klasy I jak i klasy II. […]

Czytaj dalej wpis Rola czynników immunologicznych w obronie płodu – progesteron oraz antygeny HLA

Rozpatrując odrębność płodu i matki pod względem antygenów, pierwszy z nich można porównać do obcego antygenowo przeszczepu, a dokładniej
aloprzeszczepu, ponieważ płód należy do tego samego gatunku. Obce antygeny dziecko dziedziczy po ojcu i to właśnie one muszą być chronione
przed eliminacją przez układ immunologiczny matki. […]

Czytaj dalej wpis Rola czynników immunologicznych w obronie płodu – komórki układu odpornościowego i cytokiny

Anna K. dnia 29 sierpnia 2012

Dziś zajmiemy się dziedziczeniem autosomalnym recesywnym, co oznacza rozmowę o genach umieszczonych na chromosomach autosomalnych oraz allelach (odmianach genu) recesywnych, ujawniających się u ludzi posiadających dwie kopie tego allelu.

Niektóre allele genu określa się jako zmutowane. Ma to miejsce, gdy kodowane przez ten allel białko wykazuje nieprawidłowe działanie, czasem ujawniając się w postaci ciężkiej choroby genetycznej.

Tak jest w przypadku albinizmu oczno-skórnego, choroby wynikającej z braku aktywnej tyrozynazy w organizmie, enzymu uczestniczącego w procesie syntezy melaniny.

Czytaj dalej wpis Dziedziczenie autosomalne recesywne
albinizm oczno-skórny

Anna K. dnia 9 sierpnia 2012

Sposoby dziedziczenia cech to pytanie stare jak świat, mimo iż kilka wieków temu inaczej było formułowane. Chęć poznania tej wiedzy wynika z możliwości, jakie ona oferuje. Hodowla bardziej wartościowych dla człowieka roślin, chów zwierząt o wzmocnionych cechach, takich jak procent masy mięśniowej u kurcząt czy mleczność krów.
Dziś genetyka człowieka odpowiada na wiele pytań dotyczących dziedziczności chorób i jego skłonności, np. do używek. Bez badań Grzegorza Mendla kolejni badacze nie doprowadziliby nauki do poziomu, na jakim się obecnie znajduje. […]

Czytaj dalej wpis Podstawowe zasady dziedziczności – Grzegorz Mendel