Wyniki przetargów

Źródło: Stockvault.net

Istotą przetargów jest ułatwienie komunikacji pomiędzy zleceniodawcami wykazującymi konkretne zapotrzebowanie, a wykonawcami, którzy byliby skłonni wykonać dane zlecenie. Działalność przedsiębiorstw na tle kontaktów z klientami sama w sobie jest dość skomplikowana i czasochłonna. Czasem do tego stopnia, iż znalezienie podwykonawcy dla własnych potrzeb okazuje się nieskuteczne. Z drugiej strony, znalezienie interesującego zlecenia także może okazać się trudne, jeśli informacja o nim nie będzie podana w sposób jasny i szeroko dostępny.

Przetargi opisane są stosunkowo jasnymi zasadami ich prowadzenia, dzięki czemu obie strony posiadają pełniejszy obraz nawiązanej komunikacji. Niezależnie od przedmiotu przetargu, czy są to zlecenia IT, czy zlecenia robót budowlanych, przedsiębiorstwa rozpisujące przetargi powinny rozpocząć swe działania od dokładnej analizy własnego zapotrzebowania. Kolejnym krokiem jest stworzenie jasnej i czytelnej oferty, oraz zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenia na temat przetargów powinny pojawić się przynajmniej w siedzibie firmy. Ich wywieszenie jest obowiązkowe i ma na celu zapewnienie jawności postępowania przetargowego. Poza siedzibą, ogłoszenia przetargów można również umieścić na własnej stronie internetowej oraz w sporej ilości serwisów gromadzących komunikaty przetargowe. Baza przetargów zamieszczanych na tego typu stronach jest coraz okazalsza, dzięki czemu wykonawcy posiadają większy dostęp do informacji udostępnianych przez firmy.

Zależnie od wybranego trybu przetargu, a jest ich kilka, przedsiębiorca może spodziewać się różnych efektów. Szeroko dostępne dla wykonawców przetargi nieograniczone skutkować będą napływem zgłoszeń od dowolnych firm, osób prawnych i osób fizycznych. Możliwość wykluczenia oferty z przetargu nieograniczonego jest dość restrykcyjnie regulowana ze względu na równe traktowanie wszystkich oferentów, zatem jeśli przedsiębiorca ogłasza zapotrzebowanie specyficzne lub liczy na bardzo wysoką jakość jego wykonania, może wykorzystać regulacje prawne, jakimi określone są przetargi ograniczone. W tej sytuacji, wykonawca poprzedza złożenie oferty wcześniejszym wnioskiem o dopuszczenie do przetargu. Jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wykonawca ma prawo złożyć swoją propozycję. Przedsiębiorca w ten sposób ma zapewniony większy wpływ na wpływające oferty, co w wielu przypadkach może uchronić przed wyborem oferenta, który z różnych powodów nie będzie mógł wywiązać się z powierzonego zadania.

Pozostałe tryby przetargowe są rzadko wykorzystywane, dlatego ich prezentacja znajdzie się w innym artykule.

Rozstrzygnięcie przetargu

Termin składania ofert jak i termin ich otwarcia jest ściśle określony. Podobnie przedstawia się sytuacja warunków oceny najlepszej oferty, które to podane są już w ogłoszeniu przetargowym. Dzięki tym regulacjom, oferenci mogą ocenić własne szanse na zdobycie kontraktu. Pamiętać jednak trzeba, że kryterium cenowe nie jest jedynym, jakie może zostać umieszczone w ogłoszeniu. Może znaleźć się tu również jakość wykonania usługi, rodzaj materiałów użytych podczas wykonywania zlecenia, wybrana technologia, a nawet czas dostawy. Co istotne, aby przedsiębiorca mógł wziąć pod uwagę te dodatkowe czynniki pod uwagę, muszą one się wcześniej znaleźć właśnie w ogłoszeniu przetargowym.

Tuż po dokonaniu wyboru wykonawcy, przedsiębiorcy mają obowiązek poinformować o swym wyborze wszystkich oferentów. Wyniki przetargów, podobnie jak same ogłoszenia, powinny zostać również podane do informacji publicznej. Jest to kolejne zabezpieczenie prawne przed możliwymi nadużyciami.


Powyższy opis jest tylko skrótowym przybliżeniem istoty przetargów, zarówno tych komercyjnych jak i publicznych. Zainteresowanym polecam głębszą lekturę tematu, która pozwoli na bliższe zapoznanie się z rolą ogłaszającego przetarg oraz rolą wykonawcy.

Tagi: , , , , , , , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.