Zawilgocenie budynków jest problemem nie tylko natury estetycznej. Jest przyczyną niszczenia mienia, elementów konstrukcyjnych budynków, oraz pogarszania stanu zdrowia mieszkańców zawilgoconych pomieszczeń. Usunięcie tych niepożądanych warunków mieszkaniowych wymaga jednak określenia przyczyny powstawania zawilgocenia, bez którego samo osuszanie może okazać się nieskuteczne.

Woda dla człowieka stanowi rację bytu. Potrzebna jest nie tylko jako napój, ale także w otoczeniu człowieka. Jej nadmiar jest jednak równie szkodliwy jak i niedobór. Wśród konsekwencji zawilgocenia budynków można wymienić choroby wynikające z obecności chorobotwórczych mikroorganizmów, niszczenie mienia, elementów konstrukcyjnych budynków oraz materiałów wykończeniowych, wynikające z obecności mikroorganizmów powodujących degradację tkanin, drewna i innych materiałów, a także powstawania rdzy.

Osuszanie budynków wymaga określenia sposobu przedostawania się wilgoci do wnętrza budynków, a możliwości są różnorodne, poczynając od najłatwiejszych w wykryciu zalań, po wnikanie do pomieszczeń wody gruntowej.

Zalanie budynków i pomieszczeń

Zalanie wodą powodziową, deszczową, czy pochodzącą z instalacji wodno-kanalizacyjnej jest najłatwiejsze do wykrycia jako przyczyna zawilgocenia. Najczęściej jest również najłatwiejsze podczas usuwania źródła wilgoci. Pewne trudności mogą wystąpić w przypadku, gdy lokalizacja miejsca przecieku znajduje się wewnątrz przegrody budowlanej – w ścianach lub posadzce, szczególnie jeśli jest to łazienka wykończona płynną folią tworzącą warstwę hydroizolacyjną. Choć wykrycie źródła wilgoci nie należy do najtrudniejszych, już samo usunięcie skutków zalania może okazać się dużo bardziej problematyczne. W przypadku zawilgocenia warstw izolacyjnych znajdujących się pod wylewkami, pod poszyciem dachowym, czy w przegrodach budowlanych, konieczne będzie wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, aby osuszanie warstw izolacyjnych okazało się skuteczne.

Wilgoć technologiczna

Wilgoci technologicznej może spodziewać się każdy użytkownik nowo wybudowanego, czy poddanego gruntownemu remontowi domu i mieszkania. Woda jest istotnym elementem większości zapraw, wylewek, tynków i farb. Znajduje się również w materiałach budowlanych. Osuszanie budynków z wilgoci technologicznej jest naturalnym etapem budownictwa, a przeprowadzane jest w sposób naturalny przez samych użytkowników lokali w pierwszych miesiącach, a nawet pierwszym roku użytkowania lokalu. W przypadku nowoczesnego budownictwa osuszanie stanowi etap budowy, co jest jeszcze stosunkowo rzadko stosowane w naszym kraju, jest zaś powszechne na zachodzie Europy. Dzięki usunięciu wilgoci technologicznej powstałej w trakcie prac mokrych możliwe jest przystąpienie do prac wykończeniowych bez okresu przestoju. Znacznie tańsze okazuje się również ogrzewanie osuszonych pomieszczeń.

Wilgoć kondensacyjna

Kondensacja pary wodnej stanowi kolejną drogę prowadzącą do zawilgocenia budynków. Wilgoć kondensacyjna pochodzi z powietrza. Para wodna wydzielana jest przez organizmy żywe przebywające wewnątrz budynków, oraz wiele procesów, choćby suszenie prania. Kondensacja tej wilgoci następuje w określonych warunkach – zarówno w przypadku niesprawnej wentylacji pomieszczeń, jak i w przypadku występowania mostków termicznych na elementach konstrukcyjnych budynku, czy całych zimnych ścian.

Usunięcie wilgoci kondensacyjnej jest stosunkowo trudne do wykonania, ze względu na trudności z ustaleniem przyczyny zawilgocenia, oraz jej usunięcia. W najprostszych wypadkach wystarczy usprawnienie wentylacji wewnątrz budynku. W przypadku istniejących błędów budowlanych rozwiązanie problemu może wymagać zaangażowania znacznych środków.

Wody gruntowe

Wody gruntowe mogą przedostawać się do wnętrza budynku poprzez ściany fundamentowe. Przyczyną może być brak hydroizolacji fundamentów, uszkodzenie tej izolacji, bądź zmiana poziomu wód gruntowych, w związku z czym wykonana wcześniej hydroizolacja może okazać się niewystarczająca. Osuszanie warstw izolacyjnych, a także całych ścian fundamentowych, często wymaga wykonania nowych warstw izolacyjnych, czy to poprzez podcięcie budynku, czy wprowadzenie hydroizolacji w istniejące fundamenty poprzez iniekcję.

Tagi: , ,

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.